Barevné čtvrtky

motto : Ne ještě nemůžete skončit, ještě jsme nepoznali celý svět, prosím - pokračujte !!


Barevné čtvrtky - 23. ročník
a)cyklus cestopisných a přírodovědných pořadů
b) první v říjnu 1979
c) místo konání - nejdříve Městské kulturní středisko - později Divadlo Oskara Nedbala
d) pravidelně jeden čtvrtek v měsíci v období září až červen

Přes 130 přednášejících, cca 100 navštívených zemí světa !!

Zakladatelem a duchovním otcem Barevných čtvrtků je RNDr. Jiří Bumerl (*1925 Praha)
- profesor na Střední zemědělské škole v Táboře do roku 1988
- ředitel prvé ekologické školy v České republice (4 roky) ve Veselí n/Lužnicí (vypracování koncepce nového studijního oboru)
- autor projektu Naučné stezka Borkovická blata
- autor řady učebnic biologie a ekologie
- lektorem stovek přednášek o přírodě a životním prostředí
- dlouholetý bojovník za zachování a zvelebení Botanické zahrady v Táboře
- člen Českého svazu ochránců přírody od založení v roce 1982
- v roce 1994 udělena Cena města Tábora za celoživotní ekologickou práci
- v roce 1995 udělena Cena ministra životního prostředí
- nyní člen komice Životního prostředí města Tábora


Program na leden až červen 2003


- začátky vždy od 19 hodin
- vstupné 20 Kč

Leden - Benátky
Ing. Milan Březský
23.1. 2003

Únor - Severní Čína a Tibet
RNDr. Pavel Šimeček, CSc.
27. 2. 2003

Březen - Srí Lanka
RNDr. Karel Pecl
20.3. 2003

Duben - Indonésie III.
Jan Trůneček
24.4. 2003

Květen - Africké safari
Slávek Suldovský CK Adventura - Kilimandžáro, safari v Keni a Tanzanii, Zanzibar
22.5. 2003

Červen - Putování keltskou minulostí
Dipl. mat. J. Svoboda
12.6. 2003Copyright© Korda, 4.3.2003, 2112.