Centra ekologické výchovy

Českého svazu ochránců přírody

Nejbližší ekocentra v okolí Tábora

Ekocentra se vyznačují především působením na veřejnost mimo ČSOP. Profil činnosti Ekocentra: provádí aktivní environmentální osvětu, vzdělávání a výchovu a to zejména na veřejnost mimo Svaz, například těmito aktivitami:

  spolupracuje se školami a školskými zařízeními
  působí na neorganizované děti a mládež
  spolupracuje se státní správou a samosprávou, jinými NGO,...
  pořádá veřejně přístupné akce, kampaně,...
  provádí osvětu veřejnosti "v terénu" (provoz naučné stezky, péče o studánky,...)
  provozuje poradenské centrum, informační středisko,....
  provádí ediční a vydavatelskou činnost
  provozuje environmentálně zaměřené knihovny, videotéky a audiotéky
  spolupracuje s médii


Co pro vás mohou udělat Ekocentra ČSOP

Z nepřeberné škály aktivit vybíráme ty nejčastější, které vám naše Ekocentra mohou nabídnout. Přesné podmínky je však vždy nutno dohodnout s odpovědným pracovníkem. Nejčastější aktivity:

  zorganizovat terénní exkurzi, přednášku, výstavu, seminář,...
  poskytnout tištěné informační materiály (letáky, plakáty, příručky,...), videokazety, audiokazety,...
  podat přesné a objektivní informace o stavu životního prostředí ve vašem regionu
  uspořádat pro děti a mládež soutěž, kampaň,...
  podat aktuální informace o možné podpoře státních institucí v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy
  realizovat výukové programy přímo ve školách
  uspořádat anketu mezi veřejností na "ekologické téma"
  informovat o odborných programech Českého svazu ochránců přírody
  poskytnout přesné kontakty na ostatní Ekocentra či organizační složky ČSOP ve vašem regionu
  dodat do škol všech typů základní pomůcky k realizaci "ekologických aktivit" (vzorníky dřevin,...)
  dodat ukázku materiálů vydávaných jinými Ekocentry
  zprostředkovat komunikaci s jinými uskupeními působícími v oblasti "ekologické výchovy" (SSEV Pavučina, STEP,...)
  zapojit zájemce do zajímavé a přínosné činnosti v přírodě (péče o studánky, o naučné stezky,...)
  poradit v aktuálních problémech ("Co s nalezeným ježkem?",....)
  zapůjčit publikace, časopisy a ostatní materiály
Nejbližší ekocentra v okolí Tábora

Podblanické ekocentrum ČSOP
Pláteníkova 264, VLAŠIM, 258 01
Tel., Fax: 0303/845169, 0303/845965
E-mail -
vlasim@csop.cz
Www stránky - www.csop.cz
Zřizovatel: 02/09 ZO ČSOP

Ekocentrum ŠÍPEK
Chvalšinská 112, ČESKÝ KRUMLOV, 381 01
Tel., Fax: 0337/714048
E-mail - kolafa@ckrf.krumlov.cz
Zřizovatel: 15/06 ZO ČSOP

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC
Pražská 1655, PELHŘIMOV, 393 01
Tel.: 0366/351256
Fax: 0366/22034
E-mail - mrodova@oku-pe.cz
Zřizovatel: 17/01 ZO ČSOP

Ekocentrum ČSOP JISOP
F.Šrámka 35, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 04
Tel.: 038/7412358
Fax: 038/7310166
E-mail - jisop@volny.cz
Zřizovatel: 14/JISOP ČSOP

Ekocentrum ČSOP Votice
Žižkova 560, VOTICE, 259 01
Tel.: 0302/582806
E-mail - ekocentrum.csop@atlas.cz
Www stránky - www.mujweb.cz/www/jezci
Zřizovatel: 02/10 ZO ČSOP


Copyright© Václav Koryčánek, 8.7.2002, 1214.