Český svaz ochránců přírody :

Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní zprávy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi.

Základní stanovy - jako soubor pro MS Word - 117 kb

Zelená karta - slevy pro členy

Historie :

V České republice ... na Táborsku ... a 5. ZO ČSOP - výpis z kroniky k založení5.ZO ČSOP Tábor

Oddíl Škopíček

Akce :

Naučná trasa Pintovka

Řeka volá o pomoc - ročník : 2002, 2001

Výtvarná soutěž :
Soutěž na rok 2003
Výsledky na rok 2002
Historie

Ekochod

Poznej a chraň :
Soutěž pro rok 2003
Výsledky pro rok 2002
Výsledky pro rok 2001
Historie

Výlety

Černišovické jalovce


Copyright© Korda, 4.3.2003, 2017.