Fond životního prostředí   Zřízen na podnět Komise životního prostředí. Městské zastupitelstvo Tábora dne 4. 10. 1999 odsouhlasilo zřízení fondu ve výši 100 000 Kč pro rozpočet na rok 2000. Pro rok 2001 byla ve fondu též částka 100 000 Kč. V roce 2002 taktéž.
   Z fondu jsou poskytovány dotace na podporu činnosti neziskových fyzických i právnických osob a občanských přírodovědných a ekologických aktivit na území města Tábora v oblasti péče o zdravé životní prostředí , osvětu a vzdělávání, na podporu v oblasti neziskového pěstitelství a chovatelství a sběratelství přírodnin.

Rok 2002 - výpis dotací


Rok 2001 - podáno 10 žádostí v termínu

   Ze schválených žádostí obdrželi dotaci např. :


Rok 2000 - podáno 17 žádostí v termínu, 1 žádost po termínu.

   Ze schválených žádostí obdrželi dotaci např. :


Copyright© Václav Koryčánek, Miloš Červík, 6.7.2002, 1415.