Něco z historie 5. ZO ČSOP Tábor

Založena 24. března roku 1982 - předsedkyně MUDr. Stanislava Kypetová

První společné akce :

1982 -24.duben, 13 členů čistí břehy ú.n. Jordán
-26. červen, 14 členů čistí lesní areál Pintovka
1983 -únor, vycházka s tématem Divoké skládky
-založení oddílu mladých ochránců přírody při 4. ZŠ Tábor (pravidelná činnost, účast na Zlatém listě, víkendové akce, letní tábory)
-založení odbor. skupin - např. Voda - odběry, sledování kvality
Další období -vývěsní skříňka na Hotelu Jordán
-brigády na ostrově Markéta, patronace, trvalá péče
-založení a trvalá péče o Naučnou stezku Pintovka
-úklid břehů Jordánu - kroužek mladých ochránců má patronaci nad úklidem
-kroužku ochr. přírody při Gymnáziu - prof. Rozum
-zájezd po rezervacích okresu Tábor
1987 -19. září, slavnostní otevření Naučné stezky Pintovka
-při otevření stezky se koná 1. ročník soutěže Poznej a chraň
1988 -duben - zájezd na Pálavu
-1. říjen, účast na akci 3. ZO Řeka volá o pomoc úklid řeky Lužnice od čelkovického mostu k Harachovce
1989 -výlet na Kokořínsko a Křivoklátsko
-účast na akci Řeka volá o pomoc
1990 -účast na akci Řeka volá o pomoc
-zájezd CHKO Třeboňsko a SPR Červené blato
1991 -naučný výlet na Nadějkovsko
-zájezd do SRN - Nationalpark v Bavorském lese
-úklid břehů Jordánu
1992 -úklid břehů Malého Jordánu
-značení přírodního parku Polánka (3 dny)
1993 -Předseda Mgr. Vladimír Doležal
-úprava lokality Sládeček
-brigáda na Naučné stezce Borkovická blata
-soutěž o bezfosfátové prací prostředky
-výpůjčka klubovny od města Tábora pro oddíl mladých ochránců přírody (srub u řeky Lužnice)
1994 -výlet do Mikulova a NP Podyjí
-velká akce proti zamýšlenému úložišti jad. odpadu na Karlovce
1995 -zahájení pravidelné údržby na PP Černýšovické jalovce
-víkendový pobyt na Kvildě
1996 -práce na PP Luna
-výlet do Novohradských hor a Žofínského pralesa
1997 -vysazení 150 dubů na Nechybě
-dar 500 Kč (oprava jeviště Divadla Oskara Nedbala)
-1. ročník Výtvarné soutěže ke Dni země
1998 -žádost o přidělení prostředků na rekonstrukci Naučné stezky Pintovka
1999 -zadání výroby informačních panelů stezky
-výstava o ČSOP (21 dnů pro občanský sektor)
-1. ročník akce Ukliďme svět (obnovení tradice úklidů břehů), Jordán (55 osob a 1,8 tuny)
2000 -výstava o ČSOP (21 dnů ..) opět v Jč univerzitě
-dar 30 kg bezfosfátových pracích prostředků
-1. ročník akce pro mládež Cesty za přírodou (Chýnovské jeskyně, Ekocentrum Vlašim)
-historická účast 59 družstev a 167 soutěžících na XIII. ročníku Poznej a chraň
-7. říjen, Otevření Naučné stezky Pintovka po kompletní rekonstrukci (zkrácení, nové panely i texty)
-2. ročník Ukliďme svět (Jordán,13 osob a cca 3 q)
2001 -3. ročník Ukliďme svět (Lužnice, 60 osob a 1,22 t)
-Fotosoutěž ke Dni Země
-Spotřebitelská soutěž o bezfosf. prací prostředky
-Rozdělení ZO a vznik nové (předání klubovny - srubu do užívání nové ZO
-Založení Školního klubu ochránců přírody při 8. ZŠ (Škopíček, 7 dětí a 2 vedoucí, klubovna)
-2. ročník akce Cesty za přírodou (Záchranná stanice Votice, ZOO Hluboká a Muzeum Č.B.)

První úklid

Počátky 5. ZO ČSOP (Stanislav Zita a Petr Brátka při úklidu Jordánu)


Copyright© Václav Koryčánek, 9.3.2002, 1042.