Černýšovické jalovce

Přírodní památka Černýšovické jalovce byla vyhlášena 15.2.1988 z důvodu ochrany výjimečně koncentrované populace jalovce obecného (Juniperus communis). na ploše 1,26 ha se vyskytuje pře 500 ks ve sloupovitých, pyramidálních i poléhavých formách.Volné plochy jsou okupovány náletem trnky obecné, bezu černého, růže šípkové, topolu osika, břízy bělokoré a v patru bylinném se neúměrně rozšiřuje třtina křovištní a kopřiva dvoudomá.

5. ZO ČSOP již mnoho let (od roku 1995) o PP pečuje a terénními pracemi (kosení, likvidace náletových dřevin, odvoz a likvidace odtěžené hmoty) a péčí o dosazené jehličnany (borovice) - udržuje populaci jalovce obecného ve velmi dobrém stavu.

Péče o PP probíhá převážně ve třech fázích : 2 krát ročně (červen a září) sečení , poslední fází je ošetření dosazených borovic proti okusu - listopad.

práce s křovinořezy

Práce s křovinořezy - v popředí Stanislav Samec, vlevo Josef Tůma. Vpravo manželé MUDr. Vladimír Kypet a MUDr. Stanislava Kypetová.


Copyright© Václav Koryčánek, 17.3.2002, 1325.