Táborská ochrana zvířat

Myšlenka založit charitativní organizaci, která by pomáhala psům, kteří se ocitli na ulici z různých důvodů, vznikla na podzim roku 1990. Začínali jsme úplně z ničeho, bylo nás pár nadšenců, převážně žen středního a staršího věku. V dubnu 1991 jsme požádali o registraci u ministerstva vnitra a dali si název Táborská ochrana zvířat, tento název užíváme dodnes. Do roku 1994 jsme svoji činnost provozovali doslova tzv. na koleně, neměli jsme ani peníze, ani objekt na umístění nalezených a odložených psů. Situace se stávala neúnosnou, neboť psů přibývalo a my už jsme neměli dobrovolníky, kteří by se psa ujali, než najdeme náhradního majitele. Všichni jsme měli 3 i více psů doma.
A tak jsme se obrátili na město s žádostí o poskytnutí objektu na útulek. Po menších peripetiích nám tehdejší radnice propůjčila bezplatně bývalou ubytovnu Vodních staveb. Získali jsme pražského sponzora a pouze díky jemu jsme mohli prostor oplotit , budovu opravit a v červnu 1994 začít. Veškerou režii provozu útulku jsme finančně zajišťovali úplně sami. Psů přibývalo a nadšenců na práci ubývalo a zoufale se nedostávalo peněz. Nakonec po 3 měsících jsme na práci i finance zůstaly s kolegyní sami.
Situace neúnosná a tak jsme požádali p. Martu Kubišovou, která byla u nás v útulku na zahájení jeho provozu, o pomoc při intervenci u tehdejšího starosty o finanční dotaci. Bohužel tehdejší starosta naší žádosti nevyhověl a provoz útulku svěřil nedůvěryhodné osobě, která nepožadovala na provoz útulku žádné peníze.
To co následovalo další 4 roky raději snad ani nevzpomínat. Soukromník, kterému starosta svěřil provoz útulku, kšeftoval nejen se psy, ale i s dary, které těm chudákům dávali lidé. Situace byla velmi žalostná, ale nikdo nechtěl nic vidět ani vědět. Psi tam celé 4 roky umírali hladem a nemocemi (tehdy jich tam uhynulo víc než 100 ). Naše trestní oznámení na onoho soukromníka se míjela stále účinkem. Po volbách v r.1998 se na radnici dostalo nové vedení a tak se podařilo pomocí svědectví lidí o hrůzách onoho soukromníka vyhodit. Na základě zákona o nalezené věci, o kterou je město povinno se rok starat o nalezenou věc (pes je ze zákona veden jako věc) zdevastovaný útulek dalo město Tábor opravit a svěřilo jeho provoz technickým službám. To vše se stalo v dubnu 1999.
Od té doby táborský útulek patří mezi nejlepší v republice. O pejsky se starají 2 placené síly, kapacita útulku je cca 30-35 psů. Každý z nich má svoji misku i deku. Rovněž veterinární ošetření je vynikající.
Táborská ochrana zvířat do útulku pravidelně dochází, stará se o kontrolu umístěných psů. Jen velmi zřídka se stane, že je pes odebrán zpět.
Vše má svůj řád, náhradní majitel podepíše smlouvu, kde jsou uvedeny body týkající se dodržování Zákona na ochranu zvířat.
Psi jdou do nových rodin očkováni, odčerveni a v naprostém pořádku. Samozřejmě zdarma, s jedinou podmínkou, a tou je dobré zacházení.
Psy inzerujeme v několika novinách, nejen v Táboře, ale i mimo okres Tábor.
Spolupracujeme s J.Hradcem, kde se ochranou zvířat zabývá jedna naše členka.
Průměr psů v táborském útulku je 20. Ročně projde útulkem a nového majitele najde naším prostřednictvím cca 300 psů. Zhruba 100 psů se vrátí původnímu majiteli, kterému se pes pouze ztratil.

Jana Houšková Táborská ochrana zvířat

P.S. Za rok 2002 nalezlov táborském útulku přechodný domov 264 psů. Z nich se 62 vrátilo původnímu majiteli a 190 našlo nového pána.

Budova táborského útulku.     Jeden z obyvatelů útulku.


Kontakt :

Psí útulek :

Správce :
Technické služby města Tábora
Tel.: 381 264 880

Případně :
Táborská ochrana zvířat
Tř.kpt. Jaroše 2492
390 03, Tábor
Tel.: 381 232 773

Nabídka zvířátek z tábor. útulku (psi a kočky) v tisku : Táborsko (týdeník), Táborské listy (deník)


Copyright© Korda, 4.3.2003, 2041.