Úklid řeky Lužnice

Již potřetí se konala akce ochránců přírody z Tábora, která byla zaměřena na úklid nepořádku na březích vodních toků a nádrží v Táboře a nejbližším okolí. Po dvou letech čištění břehových partií Jordánu (1999 - cca 55 účastníků - 1,8 tuny odpadků, 2000 - cca 13 účastníků, několik metráků) se dne 22. září konala po zhruba deseti letech opět očista řeky Lužnice.

Jménem pořadatele - 5. ZO ČSOP a zároveň člena komise ŽP města Tábora - bych rád poděkoval těm, kteří se do této akce zapojili. Vždyť více než 60 brigádníků a 1,22 tuny (cca 73 pytlů drobného odpadu plus velké "nálezy") nepotřebují dalšího komentáře.

Uklízelo se na pravém břehu Lužnice od S.Ústí I až pod útulek. Dále proběhl úklid levého břehu od mostu v Čelkovicích až po Harachovku.

A komu veřejně poděkovat? Skautskému středisku Černá Růže Sezimovo Ústí (oddíly: Jakari, Bílý Měsíc, Ještěrky), skautům z Tábora (oddíly: Karibu, 6. oddíl, 6. dívčí - Lyra), 19. Pionýrská skupina Tábor, nově vzniklému oddílu mladých ochránců přírody Škopíček z 8. ZŠ, členům 5. ZO ČSOP, odboru ŽP a Technickým službám města Tábora za spolupráci.

úklid řeky lužnice

V roce 2000 se uskutečnil 2. ročník úklidů břehů nádrží a řek v Táboře a okolí. Tentokrát se v měsíci dubnu čistily břehy ú. n. Jordán. Přestože počasí bylo ideální, tak se dobrovolníci objevili pouze z řad 8. ZŠ v Táboře 5. ZO ČSOP. Přesto se udělal pěkný kus práce.

Za pořadatele - předseda 5. ZO ČSOP Tábor
Vladimír Doležal


Copyright© Václav Koryčánek, 8.3.2002, 2123.