Přírodovědné výlety pro děti


   V roce 2000 se činnost 5. ZO ČSOPještě více zaměřila na mládež. Chtěli jsme nabídnout ještě další program, který by přiblížil problematiku životního prostředí pokud možno zajímavou formou. Za pomoci dotací z fondu Životního prostředí se nám podařilo uskutečnit prvé 2 ročníky akce, kterou nezávazně nazýváme Cesta za přírodou.


I. ročník
1) 11. listopad - speciální prohlídka Chýnovských jeskyní - pouze pro nás. Autobus byl celkem zaplněn - cca 34 dětí.
2) 18. listopad - Podblanické ekocentrum Vlašim - cca 25 dětí

II. ročník
3) 20. říjen 2001 - Stanice pro zraněné živočichy Votice - 45 účastníků, prohlídku vedl Pavel Křížek
4) 1. prosinec 2001 - ZOO Hluboká n.Vlt. a Jihočeské muzeum - přírodovědná a archeologická expozice (Č. Budějovice) P.S. Konečně bylo opravdu plno !! Do jednoho autobusu se vejde minimálně 76 lidí (ČSOP, skauti, pionýři atd.)

Obrázek z výletu

V roce 2000 se uskutečnil 1. ročník akce pro mládež "Cesty za přírodou". Tentokrát jsme zavítali do Ekocentra ve Vlašimi. Ochotně se nám věnoval ornitolog Mgr. Pavel Čech (v popředí). Děkujeme.


Copyright© Miloš Červík, 3.3.2002, 1107.