Výtvarná soutěž ke DNI ZEMĚ VII.ročník

Pořadatel : 5. ZO Českého svazu ochránců přírody v Táboře
Hodnotné ceny pro nejlepší výtvarníky a fotografy

Kategorie
1) Mateřská škola (předškoláci)
téma : MOJE ZAHRÁDKA

2) ŽÁCI 1.-3.ročníků
téma : JEDEME K VÁM NA KOLE

3) ŽÁCI 4.-6. ročníků
téma : NAŠE RYBY

technika : libovolná (malba, kresba, koláž, pastel...)
Suchý pastel pouze fixovaný !

maximální rozměr u všech kategorií kromě foto je A4 !!

POZOR !!

V kategorii 7.-9. ročníků se koná pouze fotosoutěž !!

4) ŽÁCI 7.-9. ročníků - FOTOSOUTĚŽ !!
téma : LÁVKY A MŮSTKY

minimální rozměr 13x18 cm (nejvíce 5 foto od 1 soutěžícího)
lze uvést název díla a místo, kde byla fotografie pořízena

Všechny soutěžní práce je nutné na zadní stranu označit popiskou (štítkem) s těmito údaji :
Celé jméno soutěžícího a věk
Adresa školy,třída (nebo přesná adresa domů)

Uzávěrka soutěže : 16. duben 2003 (středa)

Práce zasílejte na adresu :
Mgr. Vladimír Doležal
8. ZŠ Tábor
Světlogorská 2771
390 05 Tábor 5

Informace :
Telefon : 607/935164
e-mail : vla.do@tiscali.cz

Soutěžní práce se nevracejí (trváte-li na vrácení, prosím - výslovně uveďte na rub práce)
Vybrané práce budou na přelomu dubna a května vystaveny v Táboře.
(Informace budou včas zveřejněny)Copyright© Korda, 4.3.2003, 2104.