Výpis z kroniky   Ustavující schůze konaná 24.3. 1982 v zasedací síni ONV - Žižkovo nám. Tábor.
   Na této schůzi byla jednomyslně založena 5. ZO ČSOP. Přítomno bylo 18 členů, 5 jich bylo omluveno. Jako host byl přítomen předseda OV ČSOP RNDr. Jiří Bumerl.

-    Zahájení provedl insp. odboru kultury ONV Josef Tůma, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Mezi připravované akce patřilo:

-    Na úseku poznávání přírody se členové ZO budou zúčastňovat přednášek pořádaných OV ČSOP v MěKS. Pro zajištění propagační činnosti instalovat vývěsní skříňku, kde by se veřejnost seznamovala s prací ZO ČSOP. Plán byl schůzí jednomyslně přijat.


Zakládající členové

Bejdlová Věra Ing.
Broum Josef
Čáp Jan
Doležal Josef
Chocholová Eva RNDr.
Kos Jan
Koubek Jan
Kypet Vladimír MUDr.
Kypetová Stanislava MUDr.
Luňáček Luděk
Ing. Nekorjak Mikoláš
  Radoušek František
Rajlich Václav JUDr.
Rajlichová Marie
Rozum Jiří
Slabý Josef
Tlustý Pavel Ing.
Trčková Marie
Tůma Josef
Tůmová Jiřina
Wohlmuth Antonín


Copyright© Miloš Červík, 3.3.2002, 1518.